Chào cả nhà (2)

By admin • Côn Trùng • 23 Sep 2012
Hello!

Hello!

Rình! phát hiện em này trốn phía sau cái lá

Rình! phát hiện em này trốn phía sau cái lá

Tags: , , ,

One Response

  1. Pingback: ốc sên, con sên, ảnh macro, ảnh thiên nhiên, ảnh côn trùng | Ảnh Macro

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>