Bờ vực

By admin • Côn Trùng • 29 Aug 2012

Chụp tại khu vườn cây ăn trái của người quen tại Đa Phước

côn trùng, ảnh macro

Côn trùng #1

Tags: ,

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>