Ruồi chân cà kheo

By admin • Côn Trùng • 10 Jan 2013

 Stilt legged fly – Họ Micropezidae

Ghen – Chụp tại Đa Phước Tp.HCM

Con ong

Ruồi chân cà kheo

 

Tags: , , ,

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>