Hoa nắp bình

By admin • Hoa lá • 29 Aug 2012

Còn gọi là hoa bắt ruồi. Chụp tại khu vườn chị bạn tại Củ Chi

Hoa bắt ruồi

Hoa bắt ruồi

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>