Hoa đậu bắp(4)

By admin • Hoa lá • 21 Jun 2016

Đậu bắp còn có các tên khác như mướp tây và gôm – tên khoa học Abelmoschus esculentus – là một loài thực vật có hoa có giá trị vì quả non ăn được. Loài này là cây một năm hoặc nhiều năm, cao tới 2,5 m. Lá dài và rộng khoảng 10–20 cm, xẻ thùy chân vịt với 5–7 thùy. Hoa đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng hay vàng, thường có các đốm đỏ hay tía tại phần gốc mỗi cánh hoa. Quả là dạng quả nang dài tới 20 cm, chứa nhiều hạt.

Hoa đậu bắp đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng

Hoa đậu bắp đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng hay vàng,

Quả đậu bắp dài 20 cm, chứa nhiều hạt.

Quả đậu bắp dài 20 cm, chứa nhiều hạt.

Nhuỵ cây đậu bắp

Nhuỵ cây đậu bắp

Cây đậu bắp là cây một năm hoặc nhiều năm, cao tới 2,5 m

Cây đậu bắp là cây một năm hoặc nhiều năm, cao tới 2,5 m

Tags: ,

Comments are closed.