Ruồi hạc

By admin • Vũ điệu tình yêu • 5 Mar 2013

Crane

Trích trong bộ ảnh: Slideshow ăn chơi – chụp và làm việc tại Dalat

côn trùng đang yêu

Ruồi hạc (Crane)

 

Tags: ,

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>