Nhụy hoa

By admin • Hoa lá • 19 Jan 2013

Chụp tại vườn hoa Đà Lạt

Nhụy hoa

Nhụy hoa

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>