Nụ hoa Nha Đam (15)

By admin • Hoa lá • 25 Aug 2013

Sáng nay tại khu vườn nhỏ nhà Ếch, phát hiện cây Nha Đam lại sắp trổ hoa, thật là may mắn, lần đầu tiên thấy nụ hoa Nha Đam ^_^. Lần này sẽ chụp từ lúc nó trổ nụ cho tới khi ra hoa, được cái cây nhà lá vườn nên rất thuận tiện, có thể chụp bất cứ lúc nào.

Không biết từ khi trổ nụ tới khi ra hoa mất bao lâu nhỉ? cùng Ếch theo dỏi quá trình trổ hoa của cây Nha Đam nhé :)

Nhật ký Hoa Nha Đam

Ngày Giờ Thiết bị Tình trạng Thời tiết Tâm trạng
25/08/2013 9 giờ Nikon D700, 105 fix len Trổ nụ Nắng đẹp :-)  ;)  :D
01/09/2013
(1 tuần sau)
8 giờ Nikon D700, 105 fix len Vàng nụ Nắng đẹp Unknow
07/09/2013
(2 tuần sau)
9 giờ Nikon D700, 105 fix len Nở hoa Nắng đẹp :-)  ;)  :D

Hoa Nha Đam ngày 07/09/2013 (2 tuần sau)

Hoa Nha Đam

Hoa Nha Đam

2 đóa hoa Nha Đam

2 đóa hoa Nha Đam

Nha Đam nở hoa

Nha Đam nở hoa

——————————————————————————————————————————————–

Nụ hoa Nha Đam ngày 01/09/2013 (1 tuần sau)

Nụ nha đam đã chuyển sang màu cam sau một tuần

Nụ nha đam đã chuyển sang màu cam sau một tuần

Nụ nha đam đã chuyển sang màu cam sau tuần

Nụ nha đam đã chuyển sang màu cam sau tuần

Nụ nha đam sau một tuần

Nụ nha đam sau một tuần

Cây nha đam một tuần sau

Cây nha đam một tuần sau

——————————————————————————————————————————————–

Trước tiên chúng ta cùng ngắm nụ hoa Nha Đam ngày 25/08/2013 nhé:
Hoa Nha Đam (10)

nụ hoa nha đam

nụ hoa nha đam

nụ hoa nha đam

nụ hoa nha đam

nhánh nha đam

nhánh nha đam

cây nha đam

Một góc chậu nha đam

Tags: , , ,

Comments are closed.