Ong ruồi làm tổ trên lá

By admin • Côn Trùng • 3 Aug 2014

Tổ ong ruồi thì thấy nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên thấy một cái tổ được xậy dựng một cách chông chênh trên chiếc lá bé tí, hai cây trụ tí hon chống đỡ hai cái tổ to đùng, thiên nhiên thật kỳ diệu!

Theo phong thuỷ thì nếu nhà có ong làm tổ chứng tỏ môi trường sống đang tốt vì ong được coi là con vật có ích và mang nhiều dương khí. Dương vượng sinh âm nên những ngôi nhà có điềm báo này thường may mắn về tiền tài, vật chất.

Tổ ong ruồi mang nhiều dương khí

Tổ ong ruồi mang nhiều dương khí

Tổ ong rồi được xây chông chênh trên lá

Tổ ong rồi được xây chông chênh trên lá

Tags: ,

Comments are closed.