Sâu bướm lông dài – Tent caterpillar

By admin • Côn Trùng • 23 Jun 2016

Tên tiếng Anh: Hairy caterpillars worm
Tên khoa học: Tent caterpillar (tạm dịch sâu bướm lều)

Sâu bướm lông dài – Tent caterpillar thuộc loài sâu có kích thước vừa, thuộc giống Malacosoma trong họ Lasiocampidae. Có 26 loài đã được nhận diện, trong đó, có 6 loài ở Bắc Mỹ, còn lại ở Âu Á. Một số loài được coi là có ích, nhưng đa số được xem là loài có hại vì chúng ăn lá cây.

Sâu bướm lông dài - tên khoa học là Tent caterpillar

Sâu bướm lông dài – tên khoa học là Tent caterpillar

Tags: , ,

Comments are closed.