Tắc kè

By admin • Côn Trùng • 26 May 2016

Tắc kè có tên khoa học là Gekko gecko, thuộc lớp động vật bò sát, bộ có vảy. Màu sắc của tắc kè thay đổi theo màu sắc của môi trường sống để ngụy trang che giấu kẻ thù ăn thịt. Tắc kè thường sống đơn độc, chỉ tìm đến nhau vào mùa giao phối. Tuổi thọ trung bình 7-10 năm, tuy nhiên cá biệt có những con sống đến 18 năm.

Tắc kè có tên khoa học là Gekko gecko

Tắc kè có tên khoa học là Gekko gecko

Tags: ,

Comments are closed.