Posts Tagged ‘ong vàng’

Chú ong vàng

Chú ong vàng

By admin | Côn Trùng

Chụp tại Long Thành – Đồng Nai (quê ngoại của Jimmy Teo – facebook.com/jimmyteo.imsvietnam)