Trứng nhện

By admin • Côn Trùng • 18 Jan 2013

Chụp tại Long Thành – Đồng Nai (quê ngoại của Jimmy Teo – facebook.com/jimmyteo.imsvietnam)

Trứng nhện

Trứng nhện

Tags: , ,

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>