Vũ điệu tình yêu

By admin • Côn Trùng, Vũ điệu tình yêu • 30 Aug 2012

Chụp tại Đà Lạt – thiên đường tình yêu cho cả côn trùng

Vũ điệu tình yêu

Vũ điệu tình yêu

Tags: ,

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>